Diego người Đức Gonzalez

Tôi sinh ra ở Buenos Aires, nơi tôi học cách yêu thích máy tính năm 16 tuổi. Là một người khiếm thị, cá nhân tôi đã thấy cách Linux cải thiện cuộc sống của mọi người và tôi muốn giúp nhiều người hơn được hưởng lợi từ việc sử dụng nó.