Diego German na si Gonzalez

Ipinanganak ako sa Buenos Aires kung saan natutunan kong mahalin ang mga computer sa 16. Bilang isang may kapansanan sa paningin, personal kong nakita kung paano pinapabuti ng Linux ang buhay ng mga tao, at nais kong matulungan ang maraming tao na makinabang sa paggamit nito.