Karmbiyaan

Karmbian = Kali Linux + ARMbian

Haddii aad raadineyso qeybinta Kali Linux si aad ugu shaqeyso qalabka ku saleysan ARM, sida Raspberry Pi SBC, kani waa Karmbian