edumix

Počítačový inžinier podľa profesie a webový vývojár podľa povolania. Milovník nových technológií a internetu. „Linux Addicted“ a v permanentnom kontakte s „La Nube“.