ChatGPT 4-ийг зогсоо

Skynet хэр их хохирол учруулсан бэ: ChatGPT 4-ээр том хэмжээний хиймэл оюун ухааны туршилтуудыг зогсоохыг уриалсан нээлттэй захидал

Тийм ээ, Skynet ямар их хохирол учруулсан бэ. Анхны ангийг нь хэвлүүлсэн бүтээлийн тухай бараг ярихгүй байх...