വിഭാഗങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ലിനക്സ് ആസക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ബ്ലോഗാണ് ലിനക്സ് അടിമകൾ ... അല്ലെങ്കിൽ അത് പോഷിപ്പിക്കുക. കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഗ്രാഫിക്കൽ പരിതസ്ഥിതികൾ, എല്ലാത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ലിനക്സ് ആണ്, അതിൽ നമ്മളിൽ പലരും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെക്കുറിച്ചും അതിലേറെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും.

ലിനക്സ് അടിമകളുടെ വിഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണങ്ങൾ, ഗ്രാഫിക് പരിതസ്ഥിതികൾ, അതിന്റെ കേർണൽ, എല്ലാത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അവയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ, മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഗെയിമുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. മറുവശത്ത്, ഞങ്ങൾ ഒരു നിലവിലെ വാർത്താ ബ്ലോഗ് കൂടിയാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ പുതിയതോ വരാനിരിക്കുന്നതോ ആയ റിലീസുകൾ, പ്രസ്താവനകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, ലിനക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം വിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഗ്രഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ വിൻഡോസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ചില ലേഖനങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല. തീർച്ചയായും, ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ ബ്ലോഗിന്റെ പ്രധാന തീമുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ദിനംപ്രതി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ ടീം, പിന്നെ.