RPM Fusion, эң популярдуу топтомдор

RPM Fusion программасында сиз ала турган 15 эң популярдуу пакеттерди же алардын репозиторийлерин кошууга арзырлык же жокпу

Бир нече күн мурун биз RPM Fusion деген эмне экенин түшүндүрдүк. Биз муну бир аз кыскача кылдык, бирок биз керектүү маалыматты бердик...

рекламалоо
RPMFusion

RPM Fusion деген эмне жана аны Fedora, Red Hat жана туундулардагы мүмкүнчүлүктөрүмдү кеңейтүү үчүн кантип колдонсом болот?

Көпчүлүк Linux дистрибьюторлору өздөрүнүн программаларын расмий репозиторийлерден алышат. Алардын ичинен биз, баарынан мурда, программалык пакеттерди табабыз...

Категориядагы урунттуу учурлар