Οι εφαρμογές εσωτερικού χώρου και cloud ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών τύπων χρηστών.

Τοπικές εφαρμογές ή εφαρμογές cloud. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και κριτήρια απόφασης.

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν δύο βασικές μορφές διανομής λογισμικού, η εγκατάσταση στη συσκευή του…

διαφήμιση