mga programa sa pagluwas sa kinabuhi

Ang open source nga "lifesavers"

Ang open source nga "life savers" mao ang mga programa nga nagtugot kanimo sa paggamit sa mga kompyuter sa ubang mga tawo nga walay pagsakripisyo sa pribasiya.

Python sa Excel

Ang Python miabut sa Excel

Ang Python programming language miabot sa Excel. Ang programming language naghatag sa spreadsheet og mas daghang bahin.