linux-mail-server

Notqmail una bifurcació de qmail

Recentment es va presentar la primera versió d'el projecte notqmail, el qual és desenvolupament d'una bifurcació de servidor de correu qmail.