Vinski logo

VINO: duboke promjene u vidu?

Sloj kompatibilnosti Wine da bi mogao pokretati izvorni Windows softver na * nix sistemima mogao bi uskoro imati radikalne promjene